La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Ajuts d'Especial Urgència per a l'Habitatge
Informació Tramitar
Aportació de documentació per a la Borsa d’habitatge de lloguer
Informació Tramitar amb certificat
Aportació dels rebuts lloguer per a persones amb BO JOVE FAVORABLE
Informació Tramitar amb certificat
Autorització de lloguer d'un habitatge protegit o amb ajuts a l'adquisició
Informació Tramitar
Autorització de venda d'habitatges de promoció pública
Informació Tramitar
Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
Informació Tramitar
Duplicat de la cèdula d'habitabilitat
Informació Tramitar
Informació sobre un habitatge protegit
Informació Tramitar
Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial
Informació Tramitar amb certificat
ITE, inspecció tècnica de l’edifici
Informació Tramitar
Renovació inscripció registre de sol·licitants d’habitatge amb Protecció Oficial
Informació Tramitar amb certificat
Renovació sol·licitud aparcaments
Informació Tramitar amb certificat
Renovació sol·licitud borsa d'habitatge de lloguer
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud a l’Ajuntament del Prat de Llobregat de la voluntat d’exercir dret de tanteig i retracte
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud aparcament
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud borsa d'habitatge de lloguer
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'accés a la informació pública
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de baixa de plaça de lloguer o abonament d’aparcament
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de canvi de dades bancàries
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de visats per la venda d'habitatges amb protecció oficial
Informació Tramitar
Sol·licitud del distintiu de resident / enganxina platja (ZONA VERDA)
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud genèrica / Instància
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud vals descompte 1 h
Informació Tramitar amb certificat
Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic