La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Informació sobre un habitatge protegit

Els habitatges protegits amb alguna de les tipologies de protecció oficial existents tenen unes característiques determinades i a l’hora de fer-ne una transmissió (venda, lloguer, cessió d’ús...), poden tenir unes limitacions de preu o bé estar sotmesos a l’autorització de l’Administració.

Abans d’efectuar aquesta transmissió, cal informar-se de les condicions i requisits que cal complir per dur-la a terme d’acord amb la normativa vigent.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Propietaris d’un habitatge protegit amb alguna tipologia de protecció oficial que el vulguin vendre, llogar o cedir-ne l’ús.
També la pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica que tingui interès a obtenir la informació de les condicions de transmissió d’un habitatge protegit concret.

Requisits

Cal presentar la sol·licitud amb temps suficient abans d’efectuar la transmissió de l’habitatge.

És imprescindible facilitar el número d’expedient de la protecció oficial.

Quan es pot sol·licitar? Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Quin cost té? No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Formes de tramitació:

Tramitació telemàtica: a la seu electrònica de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Tramitació presencial: a Prat Espais, per a dur a terme el tràmit només s’atendrà amb cita prèvia.

 

Documentació que cal aportar

Sol·licitud d’informació sobre un habitatge protegit

• Fotocòpia de l’escriptura de compravenda on s’indiquen les dades de la protecció oficial, o bé informació del Registre de la Propietat corresponent en la qual consti l’adreça de l’habitatge i les dades de la protecció oficial.
 

Normativa

LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC núm. 5686 publicat el 05/08/2010)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236 publicat el 02/10/2015)

Observacions

Al formulari cal indicar quina informació es sol·licita:

• Preu de venda màxim de l’habitatge
• Condicions que han de complir els adquirents
• Data de finalització del règim jurídic de protecció oficial
• Si cal autorització per transmetre l’habitatge o cedir-ne l’ús
• Altres informacions

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic