La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Sol·licitud a l’Ajuntament del Prat de Llobregat de la voluntat d’exercir dret de tanteig i retracte

Totes aquelles persones propietàries d’un habitatge que es trobin en un procés de transmissió onerosa del immoble, hauran de sol·licitar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat que els comuniqui la voluntat o no d’exercir el dret de tanteig i retracte sobre la finca.

Els immobles poden estar subjectes al dret de tanteig i retracte per part de l’Ajuntament del Prat per els següents motius:

 • Un habitatge promogut per organismes públics sota el règim de protecció oficial.
 • Un terreny sense edificar, ja sigui solars o parcel·les en qualsevol classe de sòl, així com els terrenys edificats en qualsevol classe de sòl amb ús residencial que no esgotin el sostre legalment establert pel planejament vigent.
 • Un terreny amb edificacions ruïnoses o totalment desocupades.
 • Un habitatge situat en una àrea declarada com de rehabilitació i conservació.
 • Un habitatge o edifici provinents d’execucions hipotecàries o de procediments de compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
 • Un habitatge buit sotmès a l’Impost sobre els habitatges buits, regulat a la Llei 14/2015, del 21 de juliol.
 • Es desconeix l’afectació del dret de tanteig i retracte sobre la transmissió declarada. 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar? 
 • Titular de la propietat
 • Serveis de notaria i registre
 • Representació de la propietat (persona jurídica). En aquest cas, serà obligatori presentar autorització de representació complimentada, així com els DNI de la/les persona/es interessada/es i DNI de la persona autoritzada.

 
Quan es pot sol·licitar? Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment

Quin cost té? No hi ha taxes associades a aquest tràmit
 
Formes de tramitació
 
Tramitació telemàtica: a la seu electrònica de Prat Espais, en aquest mateix tràmit.
 
Tramitació presencial: a Prat Espais, per a dur a terme el tràmit només s’atendrà amb cita prèvia.
 

 

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   
 • Persones jurídiques

  Telemàticament:Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  • Empreses i profesionals: FNMT

   Normativa

Pla General metropolità per a la delimitació del Prat de Llobregat com àrea subjecta a tanteig i retracte. EDICTE de 26 d'abril de 2023, publicat en el DOGC el 4 de maig de 2023.

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic