La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Sol·licitud borsa d'habitatge de lloguer

La Xarxa de mediació de lloguer social és un servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer a preus assequibles.

La Borsa ofereix un servei de mediació del mercat immobiliari gestionat des de l’Oficina Local d’Habitatge, amb l’objectiu d’augmentar l'oferta d’habitatge de lloguer a preus moderats mitjançant la mobilització de pisos buits. S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC.

La finalitat de la Borsa consisteix a oferir a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Des del servei de Borsa també es realitza el seguiment de la relació contractual aportant seguretat i professionalitat a propietaris i llogaters.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques empadronades al municipi.

Requisits a complir

• Tenir plena capacitat per ser titular del lloguer.
• Cap membre de la unitat de convivència pot ser propietari d’un altre habitatge a Catalunya.
• Els ingressos ponderats de la unitat de convivència han de ser inferiors a 4 vegades l’IRSC.
• Disposar d’uns ingressos corrents que permetin accedir i fer front al lloguer. Els ingressos ponderats de la unitat de convivència han de ser superiors a 1 vegada l’IRSC.
• No haver renunciat en el darrer any a una assignació adequada sense motiu justificat.
• No haver patit un desnonament en el darrer anys per causes imputables al llogater, tant de parc públic com privat.
• Acreditar qualsevol altre informació o situació complementària, com si forma part d’un col·lectiu específic o d’una demanda prioritària per especial urgència.

Quan es pot sol·licitar? Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment

Quin cost té? No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Formes de tramitació

Tramitació telemàtica: a la seu electrònica de Prat Espais, en aquest mateix tràmit.

Tramitació presencial: a Prat Espais, per a dur a terme el tràmit només s’atendrà amb cita prèvia

 

 

 

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   


Documentació que cal aportar

• Sol·licitud d’habitatge de lloguer
 

Observacions

La inscripció té una validesa d’un any, el sol·licitant pot tramitar la seva renovació abans que finalitzi el període.  

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic