La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Sol·licitud genèrica / Instància

Permet a qualsevol persona física o jurídica presentar una sol·licitud, escrit o comunicació quan no existeixi un formulari electrònic específic.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona

Requisits a complir

Trobar-se en plena capacitat d’obrar

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Quin cost té?

Cost gratuït

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   
 • Persones jurídiques

  Telemàticament:Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  • Empreses i profesionals: FNMT

   



Documentació que cal aportar

Instància general

Tràmits relacionats

Normativa

Llei 39/2015: d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament (UE) 2016/679: de 27 d'abril, de protecció de dades personals (RGPD).

Llei orgànica 3/2018: de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Decret legislatiu 2/2003: de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 26/2010: del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic