La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Sol·licitud aparcament

Permet a qualsevol persona física o jurídica presentar una sol·licitud d’aparcament en modalitat de lloguer o abonament

El tràmit permet sol·licitar una plaça d’aparcament en modalitat de lloguer o abonament.

Llista d’aparcaments i modalitat de comercialització

APARCAMENTS DEL NUCLI URBÀ

 • Aparcament Sant Jordi / Ribera Baixa: Modalitat lloguer
 • Aparcament Avinguda Verge Montserrat / Av. Remolar: Modalitat lloguer
 • Aparcament Cèntric: Modalitat lloguer, abonament i rotació
 • Aparcament Plaça Blanes: Modalitat lloguer i abonament
 • Aparcament Plaça Catalunya: Modalitat lloguer i abonament
 • Aparcament MONTSERRAT: Modalitat lloguer i abonament.
 • Aparcament MARINA: Modalitat lloguer, abonament i rotació

APARCAMENT POLÍGON INDUSTRIAL PRATENC

 • Aparcament provisional de vehicles industrials (Camions)

 

Detall modalitats

Per els aparcaments del nucli urbà

- MODALITAT DE LLOGUER: Aquesta modalitat és per a lloguer de plaça fixa, és a dir, té assignat un número de plaça i el seu preu mitjà és de 98 € / mes. El preu pot variar en funció de les dimensions de la plaça i l'aparcament, de manera que pot consultar aquesta condició a través del nostre web www.pratespais.com en l'Apartat d'aparcaments subterranis.

- MODALITAT D'ABONAMENT: Aquesta modalitat és per a lloguer de plaça no fixa. Es a dir, pot aparcar entre un nombre de places que li indiquem, però no se li assigna una en concret. En aquesta opció es garanteix l'aparcament i el seu preu mitjà mensual és de 90 € / mes.
Formalització del contracte:

A l'inici de la relació contractual es signa un contracte mensual, que es prorroga tàcitament fins que algunes de les parts decideix rescindir-lo amb un preavís, per escrit, d'1 mes d’antelació. En el moment de la signatura es realitza el cobrament d'una fiança per import de 100 € per plaça fixa i de 90 € per plaça d'abonament.

Per l'aparcament del polígon indrustrial Pratenc

MODALITAT DE LLOGUER: Aquesta modalitat és per a lloguer de plaça fixa, és a dir, té assignat un número de plaça. El preu pot variar en funció de les dimensions de la plaça, de manera que pot consultar aquesta condició a través del nostre web www.pratespais.com en l'Apartat Aparcament de camions.

A l'inici de la relació contractual es signa un contracte mensual, que es prorroga tàcitament fins que algunes de les parts decideix rescindir-lo amb un preavís, per escrit, d'1 mes. En el moment de la signatura es realitza el cobrament d'una fiança per el mateix import que el preu de la plaça.

 

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona

Requisits a complir

Trobar-se en plena capacitat d’obrar

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Quin cost té?

Els preus establerts i aprovats es poden consultar a https://www.pratespais.com/ca/aparcamiento clicant sobre la plaça del plànol.

Vigència de la sol·licitud

Les sol·licituds tenen vigència d'1 any a comptar des de la data de registre d'entrada.

 

 

 

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   
 • Persones jurídiques

  Telemàticament:Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  • Empreses i profesionals: FNMT

   Documentació que cal aportar

 Persones físiques

 • DNI

Persones jurídiques

 • DNI/CIF/NIE (representant / representat)
 • NIF de l’empresa
 • Escriptura de poders (del representant)
 • Escriptura de Constitució (on apareix la T. Real) *
 • Altres

Normativa

Reglament (UE) 2016/679: de 27 d'abril, de protecció de dades personals (RGPD).

Llei orgànica 3/2018: de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic