La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Sol·licitud del distintiu de resident / enganxina platja (ZONA VERDA)

Aquest tràmit permet aconseguir la targeta identificativa de resident per a vehicles.

 L'adquisició d’aquesta targeta està limitada a les persones residents al Prat, siguin persones físiques o jurídiques, que compleixin els següents requisits:

 •  Que la persona sol·licitant sigui titular d'un vehicle que tributi a l'Ajuntament del Prat en concepte d'IVTM.
 • Que es trobi al corrent de pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal.
 • Si es tracta de persones jurídiques, que el conductor habitual sigui resident al Prat. Només s’acceptarà un vehicle per conductor.

Abans de l’inici de la temporada i quan l'Ajuntament pugui verificar que es compleixen les condicions establertes a l'ordenança, se remetrà una targeta identificativa a les persones que compleixin amb els anteriors requisits per cadascun dels vehicles dels quals sigui titular sense necessitat d'aportar la documentació descrita.

Les persones que no rebin la targeta identificativa al seu domicili, i en els casos de deteriorament, pèrdua o sostracció de la targeta, i d'adquisició del vehicle amb posterioritat a la tramesa general de les targetes, hauran d’adreçar-se a l’empresa municipal Prat Espais, SLU, que, prèvia les comprovacions oportunes, expedirà, quan resulti procedent, la targeta identificativa d'estacionament.

 

 

Tramitació

Qui pot sol·licitar-ho? Persones físiques o jurídiques. 

Requisits a complir:

 • Que la persona sol·licitant sigui titular d'un vehicle que tributi a l'Ajuntament del Prat en concepte d'IVTM.
 • Que es trobi al corrent de pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal.
 • Si es tracta de persones jurídiques, que el conductor habitual sigui resident al Prat. Només s’acceptarà un vehicle per conductor. 

Quan es pot sol·licitar? Aquest tràmit es podrà sol·licitar durant tot l'any.

Quant es triga en emetre el distintiu? Un cop rebuda la documentació, si tot és correcte, el distintiu s'emetrà durant els 2 dies hàbils següents. L'enviament a domicili pot trigar entre 5 i 10 dies. 


Quin cost té?

 • No hi ha taxes associades per les persones que compleixen amb els requisits esmentats.
 • D'altra banda, s'estableix un abonament de temporada per a les persones empadronades al municipi amb un import de 25 euros respecte dels vehicles que no estan en tributació en aquesta ciutat per l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i dels que són conductors habituals en virtut d'un contracte de rènting, leasing o situacions anàlogues. En aquests casos el pagament s'efectua amb targeta bancària en el moment de la recollida a les nostres oficines.

Validesa del distintiu de resident

El distintiu té validesa durant l'any natural. 

 

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   
 • Persones jurídiques

  Telemàticament:Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  • Empreses i profesionals: FNMT

   Documentació que cal aportar

Per a tots als supòsits s'haurà d'aportar la següent documentació*:

Als següents casos s'adjuntarà documentació extra:

 • Adquisició de vehicles de 2a mà, Km0 i vehicles mixtes només hauràn d'aportar la documentació* abans esmentada.
 • Adquisició de vehicles nous:
  • Autoliquidació de Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
 • Canvi de domicili: 
  • Full d'empadronament
  • Comprovant de la sol·licitud del canvi de domicili del vehicle.(Aquesta gestió es pot realitzar en la OIAC)
 • Renting, leasing, vehicles d'empresa o situacions anàlogues:
  • Document acreditatiu on aparegui la persona física empadronada al Prat de Llobregat, com a titular del contracte i/o conductor habitual del vehicle (contractes, certificats d'empresa, assegurances...)

En casos d'impagament de l'impost, només s'haurà d'aportar el justificant de pagament.

 

 

 

Normativa

 Pot consultar-se la normativa en vigor en el següent enllaç

Observacions

PROTECCIÓ DE DADES

PRAT ESPAIS, S.L.U., com a responsable del tractament, tractarà les teves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic