La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Ajuts per a propietaris que lloguin els seus habitatges per la borsa de mediació de Prat Espais

Ajuts destinats a propietaris d’un habitatge el qual posin a disposició de la Borsa i que hagin formalitzat un contracte de lloguer durant l'any de la convocatòria o l'any anterior a la mateixa.

Seran subvencionables aquelles despeses a nom de la propietat que s’hagin executat sobre l’habitatge durant el darrer any, les factures i rebuts hauran de tenir una data d’emissió no anterior als 12 mesos de la data de sol·licitud de la subvenció.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d'un habitatge el qual posin a disposició de la Borsa, sempre que es compleixin els requisits establerts per la convocatòria i que hagin formalitzat un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa

Què pot ser subvencionable?

Es consideren despeses subvencionables les justificades amb les factures, rebuts i justificants de les transferències bancàries per conceptes com:

 • IBI de la darrera anualitat abonada.
 • Reparacions, substitució d’elements i equips de l’habitatge o intervencions de millora i manteniment executades en el darrer any, o durant la vigència de l’anterior contracte d’arrendament en el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat.
 • La tramitació de butlletins d’instal·lacions, certificat energètic o cèdula d’habitabilitat.
 • Contractes de manteniment de la llar o del seus equips.
 • Contractes d’assegurances de la llar.
 • Derrames i despeses ordinàries de la comunitat de propietaris.

Quan es pot sol·licitar? Del 20 de setembre al 15 de novembre de 2023 o fins exhaurir el pressupost.

Quin cost té? No hi ha taxes associades al tràmit

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   
 • Persones jurídiques

  Telemàticament:Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  • Empresas y profesionales: FNMT

   Documentació que cal aportar

 
 1. DNI/NIE/NIF o document equivalent de la persona sol·licitant.
 2. Còpia del contracte de lloguer signat
 3. Nota simple registral acreditativa de la propietat de l'habitatge.
 4. Declaració responsable per a la sol·licitud per a la concessió de subvencions
 5. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de subvencions amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció, degudament segellat per l'entitat financera.
 6. Documentació acreditativa de l'apoderament vigent per al cas que el propietari actual actuï mitjançant representant o si es tracta d'una persona jurídica.
 7. Factures, rebuts, justificants o contractes de manteniment que justifiquin l’import de la subvenció

 

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic